Zagrożenia i zakłócenia elektryczne w systemach fotowoltaicznych

Zagrożenia i zakłócenia elektryczne w systemach fotowoltaicznych

Wszelkie instalacje oraz urządzenia narażone są na wiele negatywnych zjawisk, które w znaczny sposób mogą zakłócić ich pracę. Przy czy jednocześnie mogą powodować ich uszkodzenie. Tak też instalacja fotowoltaiczna, a także jej poszczególne elementy narażone są na zagrożenia.

Rodzaje zagrożeń i zakłóceń

Zagrożenia i zakłócenia są różne. Wymienić można między innymi:
– porażenie prądem elektrycznym,
– zwarcia,
– przeciążenia,
– uszkodzenia izolacji,
– wyładowania atmosferyczne,
– przepięcia,
– błędy instalatorów,
– błędy użytkowników instalacji.

Ochrona instalacji fotowoltaicznej

Cały system fotowoltaiczny to urządzenie elektryczne. Jest źródłem energii elektrycznej i generatorem prądu. System ten jest wystawiony na działanie warunków atmosferycznych. Dlatego też wobec całego systemu należy stosować odpowiednią ochronę:
a) przeciwporażeniową,
b) odgromową,
c) przeciwprzepięciową,
d) przetężeniową i zwarciową,
e) izolowanie oraz rozłączanie instalacji.

Dobór systemu fotowoltaicznego
Odpowiednia wielkość przedmiotowej instalacji uzależniona jest od rocznego zużycia energii.

Zanim nastąpi montaż instalacji fotowoltaicznej

Przed montażem instalacji należy się przede wszystkim upewnić, że połać dachowa na której montowana będzie instalacja jest skierowana na południe. Ponadto połać dachowa nie może leżeć w strefie cienia, który byłby rzucany przez inne zabudowania. Jednocześnie musi posiadać odpowiednio dużą powierzchnię, by móc na niej zainstalować panele fotowoltaiczne.

Optymalne warunki do montażu

Dach powinien być zorientowany na południe lub jak najbliżej kierunku południowego. Dzięki temu instalacja będzie bardziej wydajna. Optymalny kąt nachylenia dachu to 30-40 stopni. Wszelkie zacienienie prowadzi do zmniejszenia wydajności całej instalacji fotowoltaicznej, a tym samym wytwarzane jest mniej energii elektrycznej. Ponadto błędnie zaprojektowana lub źle wykonana instalacja negatywnie wpływa na wydajność.

Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach skośnych

Moduły instalacji montuje się tak, aby przylegały do dachu, jednak odległość między dachem a instalacja powinna pozwalać na swobodną wentylację modułów słonecznych. System montażu opiera się na specjalnych hakach, które montuje się pod dachówką, przy czym haki przykręca się do krokwi. Następnie montuje się szyny aluminiowe, gdzie osadza się moduły słoneczne i przytwierdza do aluminiowej ramy.

Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu płaskim

Montaż na dachu płaskim wymaga zastosowania konstrukcji wsporczej, która będzie wymuszać kąt 30 stopni. Instalacja musi być tak zaprojektowana, aby była skierowana na południe i musi być zgodna z architekturą dachu. Panele montowane są na specjalnych stojakach. Stojaki te przytwierdza się do dachu mechanicznie.

System mocowania

Odpowiedni system mocowania uzależniony jest od wielu warunków oraz czynników. Najczęściej systemy mocowania wykonywane są z aluminium. Należy pamiętać, że cały system paneli musi być nie tylko estetyczny, ale również bezpieczny oraz trwały.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *